Follow

Možná jste si toho všimli*y, možná ještě ne. S radostí oznamujeme, že jsme dokončili práci na několika nových službách a že se naše infrastruktura mírně rozrostla. Více informací a popis nových služeb naleznete v novém textu na našem blogu: nolog.noblogs.org/post/2018/10 :ancom: 💻

Sign in to participate in the conversation
Anarchism Space

A mastodon instance for anarchists and libertarian socialists.