@leo @leora Jaså… 😅

Norsk er finere enn skånsk. 😏

@leo @alva ibland ja fattar inge av va du gör i säger men ja supportar ändå

@leo @alva skåne ligger öst om danmark !!!! ostdanska!!!!

@leora @alva det ligger till norr om danmark också vill jag vara rätt säker på

Sign in to participate in the conversation
Anarchism Space

A mastodon instance for anarchists and libertarian socialists.