Follow

Transzparenskészítő workshopot tartunk az október 4-ei felvonulás előtt szeptember 30-án a Klu-Bélában délután 2-től.
Részletek: facebook.com/events/3680943237
A felvonulás oldala:
facebook.com/events/2463669594

Sign in to participate in the conversation
Anarchism Space

A mastodon instance for anarchists and libertarian socialists.